tworzenie oraz aktualizacja polityki flotowej

 

► szkolenie użytkowników z zasad polityki flotowej

 

► organizacja oraz realizacja wydań, odbiorów, wymian pojazdów

 

► prowadzenie dokumentacji flotowej

 

► administracja umów z dostawcami 

 

► bieżąca kontrola kosztów floty 

 

► monitorowanie przebiegu i stanu floty

 

► zarządzanie kartami paliwowymi

 

► fleet asisstance 24/7

 

► zarządzanie procesem likwidacji szkód komunikacyjnych

 

► przygotowanie raportów wg potrzeb klienta

 

► wsparcie w procesie zakupu i sprzedaży pojazdów

 

► relokacja pojazdów na terenie Polski oraz krajów UE

 

► organizacja wynajmu krótko/średnio/długoterminowego

 

 

 

 

Flex- Kaiser

Kaiser Fleet